Engramy
Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, 2019

Individual exhibitions

2019 / Wystawa grafiki Wczoraj – Dzisiaj, Muzeum Historii Katowic, Katowice Yesterday
Today graphic art exhibition, Museum of the History, Katowice, Poland

2016 / Wystawa grafiki Mała Forma Graficzna, Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze
Small Graphic Form graphic art exhibition, Karkonoskie Museum, Jelenia Góra, Poland

2015 / Wystawa grafiki ENGRAMY, Galeria 144 grafiki, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
ENGRAMS graphic art exhibition, 144 Graphics Gallery, Academy of Fine Arts, Łódź, Poland

2014 / Wystawa grafiki, Galeria Pracownia 7, Wydział Grafiki ASP w Warszawie
Graphic art exhibition, Studio No. 7 Gallery, Academy of Fine Arts, Warsaw, Poland

2014 / Wystawa grafiki ENGRAMY, Galeria Sztuki Współczesnej BWA,
Przemyśl ENGRAMS graphic art exhibition, Contemporary Art Gallery, Przemyśl, Poland

2014 / Wystawa grafiki, Zamek Chiarmontano Piazza Umberto, Racalmuto,
Sycylia 
Graphic art exhibitin, Castello Chiarmontano Piazza Umberto, Racalmuto, Sicily

2012 / Wystawa grafiki Linoryt, Muzeum Sztuki Współczesnej, Saitama, Japonia
Linocuts graphic art exhibition, Museum of Modern Art, Saitama, Japan

2012 / Wystawa grafiki i spotkanie z autorem w Galerii Pracownia 6, ASP w Warszawie 
Graphic art exhibition, Studio 6 Gallery, Academy of Fine Arts in Warsaw, Poland

2011 / Wystawa grafiki Linocuts, Galeria Maniere Noire, Berlin, Niemcy
Linocuts graphic art exhibition, Maniere Noire Gallery, Berlin, Germany

2010 / Wystawa grafiki Przestrzeń pamięci, Muzeum Lubelskie w Lublinie
The space of memory graphic art exhibition, Lublin Museum, Lublin, Poland

2009 / Wystawa grafiki Ślady pamięci autobiograficznej, Galeria Pryzmat, Kraków 
Traces of autobiographical memory graphic art exhibition, Pryzmat Gallery, Krakow, Poland

Wystawa grafiki w Centrum Kultury w Myślenicach 
Graphic art exhibition, Centre of Culture, Myślenice, Poland

Wystawa grafiki, Biuro Wystaw Artystycznych w Sandomierzu 
Graphic art exhibition, BWA Gallery, Sandomierz, Poland

2007 / Wystawa grafiki w Galerii Pod podłogą, Lublin
Graphic art exhibition, Pod podłogą ZPAP Gallery, Lublin, Poland

Wystawa grafiki w Galerii Centrum Sztuki Polskiej, Monachium, Niemcy 
Graphic art exhibition, Gallery of Polish Art Center, Munich, Germany

Wystawa grafiki w Galerii Dom Krakowski, Norymberga, Niemcy, 
Graphic art exhibition, Dom Krakowski Gallery, Nuremberg, Germany 

2006 / Wystawa grafiki w Galerii Hörnan, Falun, Szwecja
Graphic art exhibition, Hörnan Gallery, Falun, Sweden

2003 / Wystawa grafiki w Galerii Pod Arkadami, Łomża 
Graphic art exhibition, Pod Arkadami Gallery, Łomża, Poland

2002 / Wystawa grafiki w ASP w Warszawie 
Graphic art exhibition, Academy of Fine Arts in Warsaw, Poland

2000 / Wystawa grafiki w galerii ODNOWA, Kraśnik 
Graphic art exhibition, ODNOWA Gallery, Kraśnik, Poland

Wystawa grafiki w Galerii ZPAP Pod podłogą, Lublin
Graphic art exhibition, Pod podłogą ZPAP Gallery, Lublin, Poland

1999 / Wystawa Laureata, Grafika, Galeria Sztuki Współczesnej, Ostrów Wielkopolski 
Winner’s exhibition graphic art, Contemporary Art Gallery, Ostrów Wielkopolski, Poland

Wystawa grafiki w galerii ARS POLONA, Warszawa
Graphic art exhibition, ARS POLONA Gallery, Warsaw, Poland

1997 / Wystawa grafiki w Galerii Sztuki Współczesnej, Zamość
Graphic art exhibition, Contemporary Art Gallery, Zamość, Poland

1996 / Wystawa grafiki, Galeria Vetter, Lublin
Graphic art exhibition, Vetter Gallery, Lublin, Poland

1994 / Wystawa grafiki i malarstwa w galerii Za portiernią, Puławy 
Exhibition of graphics and paintings in the gallery Za portiernią, Puławy, Poland

1989 / Wystawa malarstwa w galerii ODEON,
Lublin Painting exhibition, ODEON Gallery, Lublin, Poland

Select group exhibitions

2019 / Wystawa grafiki Postawy, Międzynarodowe Centrum Sztuk Graficznych, Kraków
Attitudes graphic art exhibition, International Centre for Graphic Arts in Krakow, Poland

2018 / Triennale Grafiki Polskiej, Katowice
Polish Print Triennial, Katowice, Poland

Balance of Non- Sculpting, Biennale Rzeźby Changwon, Korea Południowa
Balance of Non- Sculpting, Changwon Sculpture Biennale, South Korea

Grafika współczesnego świata Friends Friend, Muzeum Sztuki Ikeda, Nigata, Japonia
Contemporary World Print Friends Friend, Ikeda Art. Museum Nigata, Japonia

2017 / Mistrzowie Drzeworytu i Linorytu, Muzeum Lubelskie Zamek, Lublin
Masters of Contemporary Woodcut and Linocut, Castle Museum Lublin, Poland

2016 / Triennale Grafiki Polskiej, Katowice
Polish Print Triennial, Katowice, Poland

Międzynarodowy Festiwal Drzeworytu, Ulsan, Korea Południowa
Ulsan International Woodcut Print Art Festival, South Korea

2015 / Międzynarodowe Triennale Grafiki, Kraków
International Print Triennial, Cracow, Poland

2014 / Międzynarodowy Festiwal Grafiki, Bilbao, Hiszpania
International Print Festival, Bilbao, Spain

2013 / Wschodni Salon Sztuki, Lublin
Eastern Salon of Art, Lublin, Poland

Triennale Grafiki Polskiej, Katowice
Polish Print Triennial, Katowice, Poland

Międzynarodowe Triennale Sztuk Graficznych IMPRINT, Warszawa
International Graphic Arts Triennial in Warsaw, Poland

Międzynarodowe Triennale Grafiki, Kraków
International Print Triennial, Krakow, Poland

2012 / Wschodni Salon Sztuki, Lublin
Eastern Salon of Art, Lublin

Wystawa Grafika i Edukacja. Polskie Uczelnie Artystyczne, Pałac Sztuki TPSP w Krakowie
Graphic Arts and Education. Polish Schools of Arts exhibition,the Palace of Art of the Kraków, Poland

Wystawa tribuna graphic, Muzeum Sztuki Cluj-Napoka,
Rumunia exhibition tribuna graphic, Art. Museum Cluj-Napoka, Romania

Lipskie targi książki, grafika, Lipsk, Niemcy
Leipzig Book Fair, Marketplace Printmaking, Lipsk, Germany

2012 / Triennale Grafiki Polskiej, Katowice
Polish Print Triennial, Katowice, Poland

Wystawa grafiki 5 Graficzny Białystok, Białystok
5th Graphic Białystok graphic art exhibition, Białystok, Poland

2011 / Międzynarodowa wystawa Twórcy w druku, Gallery University of Wisconsin-Milwaukee, Layton Gallery at MIAD, USA
Intrnational Exhibition, Makers In Print Gallery, University of Wisconsin-Milwakee, Layton Gallery at MIAD, USA

Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego, Olsztyn
Quadriennial of Polish Woodcut and Linocut, Olsztyn, Poland

Wielka Wystawa Grafiki Polskiej, Galeria Zamek w Reszlu
The Great Exhibition of Polish Graphic Arts, the Castle Gallery, Reszel, Poland

Międzynarodowe Triennale Sztuk Graficznych IMPRINT, Warszawa
International Graphic Arts Triennial IMPRINT, Warsaw, Poland

Międzynarodowe Biennale Grafiki Guanlan, Chiny
Guanlan International Print Biennial, Guanlan, China

Międzynarodowe Biennale Grafiki SPACE, Seul
SPACE International Print Biennial, Seoul

Festiwal Sztuki Kreatywnej, Koga Machikado Art Muzeum, Japonia
A Ru Creationz Art Festival, The Koga Machikado Art Museum, Japan

2010 / Wystawa Sztukmistrze z Lublina, Miejska Galeria Sztuki w Łodzi
The Conjurers from Lublin exhibition, the City Art Gallery in Lodz, Poland

Polska Szkoła Grafiki – Linoryt, Galeria u Dyplomatów MSZ, Warszawa
The Polish School of Graphic Arts - linocuts, the Diplomats of the Ministry of Foreign Affairs Gallery, Warsaw, Poland

2009 / Międzynarodowe Biennale Wschodni Salon Sztuki, Lublin
International Biennale Eastern Art Salon, Lublin, Poland

Wystawa Odległość Bliskości, BWA, Lublin
The Distance of Closeness exhibition, BWA Gallery, Lublin, Poland

Triennale Grafiki Polskiej, Katowice
Polish Print Triennial, Katowice, Poland

Międzynarodowe Biennale Grafiki, Warna, Bułgaria
International Print Biennial, Varna, Bulgaria

Międzynarodowe Triennale Grafiki i Rysunku, Bangkok
International Print and Drawing Triennial, Bangkok

SPACE Międzynarodowe Biennale Grafiki, Seul
SPACE International Print Biennial, Seoul

Międzynarodowe Biennale Grafiki, Novosibirsk
Novosibirsk Graphic Art. Biennial, Novosibirsk

Międzynarodowe Triennale Grafiki, Kraków
International Print Triennial, Krakow, Poland

2008 / Międzynarodowe Triennale Sztuk Graficznych IMPRINT, Warszawa
International Graphic Arts Triennial IMPRINT, Warsaw, Poland

Wschodni Salon Sztuki – Tożsamość Grafiki, Lublin, Białystok, Poznań
Eastern Art Salon Graphic Identity, Lublin, Białystok, Poznań, Poland

Graficzny Białystok – Mistrzowie Technik Graficznych, Białystok
Graphic Białystok - Masters of Graphic Techniques, Białystok, Poland

Międzynarodowe Biennale Grafiki, Istambul, Turcja
International Printmaking Biennale, Istanbul, Turkey

2007 / Konkurs o Nagrodę im. Daniela Chodowieckiego,Państwowa Galeria Sztuki, Sopot
Prize Competition Daniel Chodowiecki, State Art Gallery, Sopot, Poland

Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego, Olsztyn
Woodcut and Linocut of the Polish Quadriennial, Olsztyn, Poland

2006 / Międzynarodowe Biennale Grafiki Caixanova, Ourense, Hiszpania
International Engraving Biennial Caixanova, Ourense, Spain

Wystawa Lubelska linia przerywana, BWA, Lublin
The exhibition Lublin dotted line, BWA Gallery, Lublin, Poland

Triennale Grafiki Polskiej, BWA, Katowice
Polish Print Triennial, Katowice, Poland

Konkurs o Nagrodę im. Daniela Chodowieckiego, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot
Prize Competition Daniel Chodowiecki, State Art Gallery, Sopot, Poland

2005 / Wschodni Salon Sztuki, Düsseldorf, Geilenkirchen, Niemcy
Eastern Art Salon, Düsseldorf, Geilenkirchen, Germany

Międzynarodowe Biennale Małej Formy Graficznej i Ekslibrisu, Ostrów Wielkopolski
International Biennial of Small Graphic Forms and Ex libris, Ostrów Wielkopolski, Poland

Międzynarodowe Triennale MINI-PRINT, Tokyo
International MINI-PRINT Triennial, Tokyo

Międzynarodowa Wystawa Małe Formy Grafiki,
Łódź International Exhibition Small Form of Graphics, Lodz, Poland

2004 / Laureaci Międzynarodowego Biennale Małej Formy Graficzneji Ekslibrisu 1985-2003, Ostrów Wielkopolski
Winners of the International Biennial of Small Graphic Forms and Ex libris 1985-2003, Ostrów Wielkopolski, Poland

Międzynarodowe Biennale Grafiki Caixanova, Ourense, Hiszpania
International Engraving Biennial Caixanova, Ourense, Spain

Seoul_ Space Międzynarodowe Biennale Grafiki, Seul
Seoul_ Space International Print Biennial, Seoul

2003 / Międzynarodowe Triennale Grafiki, Egipt
Egyptian International Print Triennale, Egypt

Międzynarodowe Biennale Grafiki, Warna, Bułgaria
International Print Biennial, Varna, Bulgaria

Międzynarodowe Biennale Małej Formy Graficzneji Ekslibrisu, Ostrów Wielkopolski
International Biennial of Small Graphic Forms and Ex libris, Ostrów Wielkopolski, Poland

Międzynarodowy Konkurs Graficzny im J. Gielniaka, Muzeum Okręgowe w Jeleniej Górze
International Graphic Art Competition J. Gielniak, Museum Karkonoskie, Jelenia Góra, Poland

Międzynarodowe Biennale Małej Formy Grafiki, Cluj, Rumunia
International Mini Print Biennal, Cluj, Romania

Międzynarodowe Triennale Małej Formy Graficznej, Chamalieres, Francja
Triennale Mondiale D’ Estampes Petit Format, Chamalieres, France

Międzynarodowe Triennale Sztuk Graficznych, Bitola, Macedonia
International Triennal of Graphic Arts, Bitola, Macedonia

Triennale Grafiki Polskiej, BWA, Katowice
Polish Print Triennial, BWA, Katowice, Poland

2002 / International Mini- Print Triennial, Tokyo
International MINI- PRINT Triennial, Tokyo

Międzynarodowa Wystawa Małe Formy Grafiki,
Łódź International Exhibition Small Form of Graphics, Lodz, Poland

2001 / Festiwal Grafiki, Evora, Portugalia
Festival Gravura, Evora, Portugal

Międzynarodowe Triennale Małej Formy Grafiki, Lahti, Finlandia
International Miniature Graphics Triennial, Lahti, Finland

Międzynarodowy Konkurs Linoryt Dzisiaj, Bietigheim – Bissingen, Niemcy
International Competition Linocut Today, Bietigheim – Bissingen, Germany

Wystawa Europejskiej Grafiki, Seul, Korea Południowa
The European Contemporary Graphic Art, Seoul, South Korea

2000 / Triennale Grafiki Polskiej, Katowice
Polish Print Triennial, Katowice, Poland

Międzynarodowy Konkurs Graficzny im. J. Gielniaka, Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze
International Graphic Art Competition J. Gielniak, Museum Karkonoskie, Jelenia Góra, Poland

Międzynarodowe Triennale Sztuki Majdanek, Lublin
International Triennal Arts Majdanek, Lublin, Poland

Międzynarodowe Biennale Grafiki, Sapporo, Japonia
International Print Biennal, Sapporo, Japonia

Międzynarodowe Triennale Grafiki, Kraków
International Print Triennial, Krakow, Poland

Światowa Wystawa Laureatów Intergrafia, Katowice
World Award Winners of Intergrafia exhibition, Katowice, Poland

1999 / Wystawa HOMMAGE a Tadeusz Kulisiewicz, Warszawa
Exhibition HOMMAGE a Tadeusz Kulisiewicz, Warsaw, Poland

Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego, Olsztyn, Łódź
Woodcut and Linocut of the Polish Quadriennial, Olsztyn, Łódź, Poland

Międzynarodowa Wystawa Małe Formy Grafiki,
Łódź International Exhibition Small Form of Graphics, Łódź, Poland

Międzynarodowe Biennale Małej Formy Graficznej i Ekslibrisu, Ostrów Wielkopolski
International Biennial of Small Graphic Forms and Ex libris, Ostrów Wielkopolski, Poland

1998 / Międzynarodowe Biennale Grafiki, Sapporo, Japonia
International Print Biennial, Sapporo, Japonia

Międzynarodowe Triennale Grafiki, Sofia, Bułgaria
International Print Triennial, Sofia, Bulgaria

1997 / Międzynarodowa Wystawa Małej Formy Graficznej, Cadaques, Hiszpania
Mini Print Internatinal, Cadaques, Spain

Międzynarodowa Wystawa Małej Formy Graficznej, Toronto, Kanada
International Exhibition of Miniature Art, Toronto, Kanada.

Międzynarodowe Biennale Małej Formy Graficzneji Ekslibrisu, Ostrów Wielkopolski
International Biennial of Small Graphic Forms and Ex libris, Ostrów Wielkopolski, Poland

Międzynarodowa Wystawa Salon Sztuki Tokyo, Japonia
Salon De Tokyo, International Culture Exchange Exhibition Oumori Belport Atrium, Oumori Tokyo, Tokyo Koutsuukaikan Art Hall, Yurakchio Tokyo

Intergrafia ‘97 Światowa Wystawa Laureatów, Katowice
Intergrafia ’97 World Winners’ Exhibition, Katowice, Poland

Międzynarodowe Biennale Małej Formy Graficznej, Cluj, Rumunia
International Biennial of Small Graphic Forms, Cluj, Romania

1996 / Ogólnopolskie Triennale Rysunku, Lubaczów
National Drawing Triennial, Lubaczów, Poland

Międzynarodowe Biennale Małej Formy, Seul, Korea
International Biennale of Small Form, Seoul, Korea

Międzynarodowe Biennale Rysunku i Grafiki Wobec wartości, Katowice
International Biennial of Drawing and Graphic Arts Facing Values, Katowice, Poland

Międzynarodowy Konkurs Graficzny im. J. Gielniaka, Muzeum Okręgowe w Jeleniej Górze
International Graphic Art Competition J. Gielniak, Museum Karkonoskie, Jelenia Góra, Poland

Międzynarodowe Biennale Grafiki, Ourense, Hiszpania
Bienal Internacional de Grabado Caixa Ourense, Spain

SPACE Międzynarodowe Biennale Grafiki, Seul, Korea
SPACE International Print Bienniale, Seoul, Korea

1995 / Ogólnopolskie Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego, Olsztyn
Polish Quadriennial of Woodcut and Polish Linocut, Olsztyn, Poland

Międzynarodowa Wystawa Małej Formy Graficznej, Cadaques, Spain
Mini Print Internatinal, Cadaques, Hiszpania

Międzynarodowe Biennale Małej Formy Graficznej i Ekslibrisu, Ostrów Wielkopolski
International Biennial of Small Graphic Forms and Ex libris, Ostrów Wielkopolski, Poland

Międzynarodowe Triennale Mini Print, Tokyo, Japonia
International Mini Print Triennial, Tokyo, Japan

1994 / Międzynarodowe Triennale Sztuki Majdanek, Lublin Majdanek
International Art Triennial, Lublin, Poland 

Międzynarodowe Triennale Grafiki Bitola, Macedonia
International Print Triennial Bitola, Macedonia

1993 / Młoda Grafika Polska, Słubice, Frankfurt, n/ O
Young Graphic Poland, Słubice, Frankfurt, n / O

Międzynarodowy Konkurs Graficzny im. J. Gielniaka, Muzeum Karkonoskie, Jelenia Góra
International Graphic Art Competition J. Gielniak, Museum Karkonoskie, Jelenia Góra, Poland

Międzynarodowa Wystawa Małe Formy Grafiki, Łódź
International Exhibition Small Graphic Forms, Łódź, Poland

1992 / Ogólnopolskie Biennale Grafiki Wobec wartości, Katowice
National Facing Values Graphic Biennial, Katowice, PolandPhotos from individual exhibitions

Zrzut-ekranu-2023-04-12-o-18.20.03
Zrzut-ekranu-2023-04-12-o-18.20.17
Zrzut-ekranu-2023-04-12-o-18.20.50
Zrzut-ekranu-2023-04-12-o-18.22.30

10th Polish Print Triennial Silesian Museum, 2018

Zrzut-ekranu-2023-04-12-o-18.23.20
Zrzut-ekranu-2023-04-12-o-18.24.57
Zrzut-ekranu-2023-04-12-o-18.32.53

The Museum of Modern Art MOMAS, Saitama, Japan, 2010

Zrzut-ekranu-2023-04-12-o-18.25.05
Zrzut-ekranu-2023-04-12-o-18.25.14

The Space of Memory, The Lublin Museum in Lublin, 2010